jan
24

Ledningskollen uppgraderades med nya funktioner tisdagen den 24 januari. 

Nya funktioner: 

  • Ledningsägare kan bjuda in nya svarare och i inbjudan ange vilket eller vilka svarsställen den nya användaren ska kunna hantera. 

  •  Ledningsägare kan i ärendelistan söka fram ärenden som skapats av en specifik organisation genom att ange namn eller organisationsnummer.

  • Alla användare kan nå sina kontoinställningar från högerkanten i navigationsmenyn som bilden visar
     

Inställningar och kontoinformation

Läs mer om hela version 5.3.