Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Kakor på Ledningskollen

På Ledningskollen används kakor (cookies). Här kan du få mer information om kakorna och varför vi använder dem.

En kaka är en liten textfil som Ledningkollen begär att få spara på din dator. Ledningskollen använder olika kakor beroende på om du är inloggad eller ej.

Ej inloggad

På den del av Ledningskollen som inte kräver inloggning använder vi kakor för att samla in information om vad besökarna gör på webbplatsen, med hjälp av statistiktjänsten Piwik. Till exempel samlar vi in information om vilka webbsidor som besöks och hur länge ett besök pågår. All information är anonymiserad. Vi vet inte vad en specifik person gör på webbplatsen.

Denna del av Ledningskollen använder fyra kakor. Webbsidorna fungerar även om du inte accepterar kakor. Detaljerad information om kakorna finns längre ner på denna sida.

Inloggad

På den del av Ledningskollen som kräver inloggning (där du kan skapa och hantera ärenden) används fem kakor. Det krävs att du accepterar dessa kakor för att det ska gå att skapa och hantera ärenden. Detaljerad information om kakorna finns längre ner på denna sida.

Varför samlar vi in denna information

Ej inloggad

Vi samlar in informationen för att kunna göra webbplatsen bättre och prioritera vårt arbete. Om vi till exempel ser att många besökare går till sidorna med snabbmanualer kan vi lägga extra tid på att göra snabbmanualerna ännu bättre. Utan kakor kan vi inte få denna typ av information.

Inloggad

Kakorna krävs av tekniska skäl – utan dem fungerar inte Ledningskollen.

Vad gör kakorna – ej inloggad

Namn: _pk_id, domän: ledningskollen.se

Sparar besökarens id och tidpunkten för det förra besöket. Kakan sparas i 13 månader.

Namn: _pk_ses, domän: ledningskollen.se

Används för att avgöra om besökaren varit på Ledningskollen.se tidigare. Kakan sparas i 30 minuter.

Namn: _pk_ref, domän: ledningskollen.se

Kakan används för att lagra från vilken webbplats besökaren kom till Ledningskollen.se. Kakan sparas i sex månader.

Namn: CookiesOk, domän: ledningskollen.se

Kakan används för att hålla reda på att besökaren har accepterat kakor. Kakan sparas i 180 dagar.

Vad gör kakorna – inloggad

Namn: ASP.NET_SessionId, domän: ella.ledningskollen.se

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de data användaren t.ex. matar in i formulär eller kartan. Kakan lagrar inga personuppgifter. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren. 

Namn: .ASPXAUTH, domän: ella.ledningskollen.se

Kakan innehåller en unik kod som används för att komma ihåg att du har loggat in och vilken roll du har. Kakan sparas i 60 minuter.

Namn: lk_prefered_login_method, domän: ella.ledningskollen.se 

Denna kaka används för att Ledningskollen ska kunna minnas om användaren senast använde BankID eller användarnamn/lösen för att logga in i tjänsten. Kakan sparas i 100 dagar. 

Namn: __RequestVerificationToken, domän: ella.ledningskollen.se

Denna kaka används vid autenticering med BankID för att öka säkerheten vid användningen av webbplatsen. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.  

Namn: NID, domän: google.com

NID-kakan sätts i det verktyg som används för att visa användaravtalen för Ledningskollen. Kakan innehåller ett unikt id som Google använder för att komma ihåg dina inställningar och annan information, till exempel det språk du har valt (t.ex. svenska).

Kakan sparas i sex månader.

Undvika kakor

Den del av Ledningskollen som inte kräver inloggning

Vill du inte acceptera kakor låter du bli att klicka på "Jag accepterar kakor" i fältet överst på Ledningskollen.se. I din webbläsares inställningar kan du också radera kakor som redan lagrats i webbläsaren, göra inställningen att kakor aldrig ska accepteras eller få information om att en webbsida innehåller kakor.

Allt på den del av Ledningskollen som inte kräver inloggning fungerar även om du inte accepterar kakor.

Den del av Ledningskollen som kräver inloggning

För att kunna skapa och hantera ärenden krävs att du accepterar kakor – tjänsten fungerar inte utan dem. 

Du kan ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar kakor eller ger dig information om att en webbsida innehåller kakor. Du kan också radera kakor som redan lagrats.