Ändra i ärende

Det går inte att ändra i ett skapat ärende. Det är inte heller möjligt att förlänga eller förnya ett ärende. Detta beror på att ärendet redan har nått respektive ledningsägares kundtjänst.

För att korrigera ditt ärende behöver du alltså först stänga ärendet. När ärendet är stängt kan du skapa ett nytt.

Så här stänger du ett ärende.

Var den här artikeln till hjälp?