Skapa samordningsärende

Denna ärendetyp är endast tillgänglig för organisationsanvändare.

Ett samordningsärende används när du vill komma i kontakt med aktörer som kan vara intresserade av att samordna egna projekt med ditt planerade markarbete. Aktörer som får ditt ärende kommer i Ledningskollen att ange om de är intresserade av att samarbeta med ditt projekt.

Observera att samordningsärenden inte ger besked om befintlig infrastruktur i angivet område. Därför är svar på samordningsärende inte användbara vid utförande av markarbete.

Samordningsärenden för bredbandsutbyggnad

Samordningsärende kan också användas för att publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt enligt lag (2016:534) om utbyggnad av bredbandsnät. Mer information om lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät finns att läsa på:

Så här gör du

Beskrivning med bilder – så skapar du ett samordningsärende

Var den här artikeln till hjälp?