Frågare

En “frågare” är en användare som kan skapa egna ärenden för att få reda på vilken infrastruktur som finns inom ett område. Det är inte möjligt att vara både frågare och ledningsägare admin/svarare från ett och samma konto.

Om du som ledningsägare behöver kunna skapa egna förfrågningar så behövs ett separat konto för detta. Så här går det till: 

En användaradministratör loggar in i Ledningskollen, går till “Min organisation” i toppnavigeringen och väljer “Skicka inbjudningar”. Användaradministratören ger kontot rollen “frågare” och skriver in mottagarens e-postadress. Mottagaren följer sedan länken i mailet för att skapa kontot.

Var den här artikeln till hjälp?