Svarare

“Svarare” är en behörighet/roll som ges till användare som ska besvara inkommande förfrågningar om ert ledningsnät. En svarare kan vara tilldelad ett eller flera svarsställen. Till skillnad från ledningsägare admin så kan en svarare endast se, och besvara, de ärenden som ligger på det eller de svarsställen som denna är tilldelad. En svarare kan heller inte redigera inställningarna i organisationen. 

För att redigera vilka svarsställen en svarare ska ha tillgång till så navigerar någon med rollen ledningsägare admin till “Min organisation” i toppnavigeringen och väljer “Användare”. Gå sedan till den specifika svararen och klicka på användarnamnet för att redigera behörigheterna.

Var den här artikeln till hjälp?