Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Skapa ledningsanvisningsärende som privatanvändare

OBS: Följande snabbmanual gäller endast för privatanvändare av Ledningskollen.

Ledningsanvisningsärenden skickas till ledningsägare som kan ha ledningar i ditt arbetsområde. De kommer sedan att analysera ärendet och besluta om lämplig åtgärd för att skydda sina ledningar. De vanligaste åtgärderna är att de skickar ett underlag, t.ex. en karta, eller att de genomför en utsättning på plats. 

Ledningsanvisning är den enda ärendetyp där ledningsägarna godkänner att deras underlag får användas vid grävning och andra markarbeten.

Nedan går vi igenom hur man skapar ett ledningsanvisningsärende, steg för steg.

Obs:  Du måste bli användare för att kunna använda Ledningskollen.

Ärendelistan

Ärendelistan
 • När du loggar in i Ledningskollen presenteras din ärendelista. Om du inte har skapat något ärende tidigare så kommer listan att vara tom, vilket visas i exemplet ovan. När du har skapat ditt första ärende så kommer det att visas när du loggar in. Du kan klicka på ditt ärendenummer för att komma till en översikt där du ser vilka som har svarat, beräknad svarstid och all information som du angav när du skapade ärendet.

Klicka på ‘Skapa ärende’ för att påbörja ditt ärende.

 

Välkommen till Ledningskollen

Välkommen till Ledningskollen
 • Läs igenom introduktionen om hur du skapar ett ärende i Ledningskollen. Om du känner dig osäker kan du klicka på länkarna för att se en instruktionsvieo eller bli länkad till den här snabbmanualen.

Klicka på ‘Skapa ärende’ när du känner dig redo.

 

Arbetsperiod

Arbetsperiod
 • Du behöver ange när markarbetet ska genomföras. Detta eftersom vissa utsättningar och underlag (kartor) som du erhåller endast är giltiga under en begränsad tid. Ett ledningsanvisningsärende kan maximalt ha ett tidsspann på 30 dagar. Om arbetet beräknas pågå under en längre tid behöver du dela upp ärendet i olika etapper. Arbetet kan tidigast påbörjas två dagar efter dagens datum.

När du är klar går du vidare med 'Nästa'.

 

Syfte och arbetsmetod

Syfte och arbetsmetod
 • Ange minst ett syfte med ditt arbete. Om du saknar en kategorisering som passar ditt ärende, så välj en närliggande kategorisering. Du kan med egna ord beskriva vad du tänker göra under ett senare skede i ärendeprocessen.

 • Du behöver även ange hur du planerar att utföra markarbetet. Välj minst ett av de alternativ som presenteras. Om din arbetsmetod inte står listad väljer du alternativet "Annat".

När du är klar går du vidare med 'Nästa'.

 

Geografisk information

Geografisk information
 • Ledningskollen behöver veta var du planerar att utföra ditt markarbete. Ifall du befinner dig på adressen där arbetet ska utföras kan du låta Ledningskollen hämta din position. Klicka i sådana fall på knappen ‘Hämta min position’. När systemet har lokaliserat dig går du vidare med ‘Nästa’.

 • Ifall du inte befinner dig där markarbetet ska ske så kan du manuellt söka upp adressen. Skriv adressen i samma format som exemplet visar, med kommatecken som skiljetecken. 

Tryck sedan på “Nästa” för att navigera till kartsteget.

 

Rita arbetsområde på karta (del 1 av 4)

Karta 1 av 4
 • Om det är första gången du använder Ledningskollen visas en hjälpruta för att underlätta navigeringen och förklara funktionerna i kartan. Läs igenom hur du markerar arbetsområden eller linjesträckningar i kartan. När du är klar klickar du på ‘Stäng’. Du kan när som helst ta upp hjälpen igen genom att klicka på ‘Visa rithjälp’ i stegindikatorn till vänster.

 • Kartan är fokuserad på den plats som du talade om i föregående steg, antingen via att lokalisera din plats eller genom en manuellt ifylld adress.

 

Rita arbetsområde på karta (del 2 av 4)

Karta 2 av 4

1) Ritverktygen som kan användas. Ritverktygen beskrivs i tur och ordning samt lämpliga användningsområden.
 
A) Polygonverktyget används för att markera en yta. Detta är det vanligaste verktyget och varje klick med musen sätter ut en ny punk i din geometri. Klicka på första punkten i polygonen för att sluta området. Du kan då justera polygonen genom att klicka och dra i polygonens hörn.
 
B) Linjeverktyget används för att markera en sträcka. Verktyget används främst för t.ex schaktning i en linje, arbete längs diken och dylikt. Verktyget kan INTE användas för att ringa in ett område.
 
C) Cirkelverktyget används främst vid borrning, pålning eller andra arbeten där man arbetar med cirkelformade ytor.

 

2) De områden som du gjort via någon av de tidigare verktygen dyker upp under rubriken ‘Ritade områden’. Här kan du redigera informationen, eller formen på området, genom att trycka på penn-ikonen.

 
3) Hjälpfunktioner för att rita i kartan. Du kan visa instruktionen igen eller få en detaljerad genomgång med rithjälpen. Om du föredrar videohjälp kan du titta på vår instruktionsvideo.

 
4) Verktyg som hjälper dig i ditt ärende. Håll med muspekaren över ikonen för att få detaljerad information om vad de olika knapparna gör.

 
5) Möjlighet att växla mellan flygfoto och grafisk karta, samt möjlighet att tända upp tomtgränser.

 

Rita arbetsområde på karta (del 3 av 4)

Karta 3 av 4
 • När du har markerat ut ditt område så visas en sammanfattning på del 2) av kartan (se föregående steg i den här manualen). Klicka på rullgardinslistan för att välja hur djupt du maximalt kommer att gräva inom detta område. I det här skedet kan du dra i polygonens vita hörn för att justera området.

Då du är klar klickar du på ‘Spara’.

 

Rita arbetsområde på karta (del 4/4)

Karta 4 av 4
 • Studera ditt sparade område så att det ser rätt ut. Kontrollera att du har markerat hela ditt tilltänkta arbetsområde, annars kan det hända att alla dina ledningar inte blir utsatta, vilket vållar extraarbete för dig men även för ledningsägarna.

 • När du är nöjd går du vidare med ‘Nästa’, i annat fall kan du lägga till fler geometrier genom att skapa fler geometrier med något av ritverktygen.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
 • Ange hur du vill erhålla underlag/kartor. Vi rekommenderar e-post eftersom underlagen levereras direkt och postgången med papperspost kan ta ett par dagar.

 • Ledningsägarna kan besluta om utsättning, vilket innebär att de markerar ledningarnas läge med sprayfärg eller pålning. Du behöver därför ange en kontaktperson som ledningsägarna kan ta kontakt med ifall det blir aktuellt.

Gå sen vidare med 'Nästa'.

 

Kompletterande information

Kompletterande information
 • Om du vet med dig att du har relevant information som rör ditt ärende, men som du inte ännu har talat om, så gör du det i det här steget. Exempel på detta kan vara en kategorisering som du saknade i början av processen, en detaljerad vägbeskrivning till området eller annat.

 • Om arbetet ska ske på en fastighet kan du även ange fastighetsbeteckning. Du har även möjlighet att bifoga en fil som innehåller relevant information om ärendet.

Klicka på 'Nästa' för att komma till sammanfattningen.

 

Ärendeöversikt

Ärendeöversikt
 • Innan ärendet skickas in så har du möjlighet att kontrollera samtliga uppgifter som du har angivit. Om något behöver redigeras så kan du klicka på ikonen med papper och penna som visas längst till höger i skärmen. 

 • När du har kontrollerat att allt stämmer klickar du på knappen "Slutför". Observera att det inte går att redigera eller lägga till information när ärendet är inskickat. Det är därför av yttersta vikt att du säkerställer att all information är korrekt.

Observera att det går att scrolla i skärmen.

 

Ärendet skapat

Ärende skapat
 • Ärendet är nu skapat och tilldelat de berörda ledningsägarna. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som kontot är registrerat på. När du har erhållit samtliga svar så loggar du in i Ledningskollen och bekräftar svaren från de olika ledningsägarna. När alla svar är bekräftade och du anser dig ha tillräckligt med information för att utföra arbetet utan att skada ledningarna så kan du påbörja ditt markarbete.

 • När arbetet är utfört loggar du in i Ledningskollen och stänger ärendet.