Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollens användarvillkor

Organisationer och användare ska ta del av och godkänna Ledningskollens användarvillkor och riktlinjer.

Användarvillkoren reglerar användarnas och systemägaren (PTS) ansvar för information i och användning av Ledningskollen. Till användarvillkoren finns också riktlinjer som beskriver hur användare ska använda Ledningskollen. 

OBS! Användarvillkor och riktlinjer finns för nedladdning till höger på denna sida.

Användarvillkor och riktlinjer ska godkännas

Organisationer som går med som ledningsägare ska godkänna användarvillkoren genom att behörig person undertecknar villkoren och skickar in dem till vårt användarstöd innan organisationen aktiveras.

När användarvillkor och riktlinjer uppdateras kommer användare att få godkänna dessa efter inloggning i Ledningskollen. Notera att för ledningsägare, blivande ledningsägare och intressenter är det bara användare med rollen ledningsägare admin som kan godkänna användarvillkoren.

Aktuell version av användarvillkor

Aktuell version av användarvillkoren är 3.0. Dessa fastställdes 2018-05-24.

Har du frågor om användarvillkor

Om du har frågor kring användarvillkor eller riktlinjer, gå till supportsidan för att söka och få hjälp.