Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Ledningskollens användarvillkor

Organisationer och användare ska ta del av och godkänna Ledningskollens användarvillkor och riktlinjer. Användarvillkoren reglerar användarnas och systemägaren (PTS) ansvar för information i och användning av Ledningskollen. Till användarvillkoren finns också riktlinjer som beskriver hur användare ska använda Ledningskollen. Användarvillkor och riktlinjer finns till höger för nedladdning.

Användarvillkor och riktlinjer ska godkännas

Organisationer som går med som ledningsägare ska godkänna användarvillkoren genom att behörig person undertecknar villkoren och skickar in dem till vårt användarstöd innan organisationen aktiveras.

När användarvillkor och riktlinjer uppdateras kommer användare att få godkänna dessa efter inloggning i Ledningskollen. Notera att för ledningsägare, blivande ledningsägare och intressenter är det bara användare med rollen ledningsägare admin som kan godkänna användarvillkoren.

Aktuell version av användarvillkor

Aktuell version av användarvillkoren är 2.0. Dessa fastställdes 2016-12-01.

Har du frågor om användarvillkor

Om du har frågor kring användarvillkor eller riktlinjer, gå till supportsidan för att söka och få hjälp.

 

 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor