Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Manualer och annan dokumentation 

Denna sida innehåller dokumentation som du som användare av Ledningskollen kan använda.

Informationsmaterial 

Det finns en del informationsmaterial för Ledningskollen att ladda ner ifall man behöver. Informationsmaterial hittar du här.

Manualer 

Det finns manualer skrivna för varje typ av roll en användare kan ha i Ledningskollen:

Manualerna beskriver hur funktioner i Ledningskollen fungerar.

Ledningsägarmodul 

Ledningsägarmodulen är en programvara som kan installeras av ledningsägare för att automatiskt kunna besvara ärenden som ledningsägare inte är berörda av. 

Systemintegration 

Som alternativ till Ledningskollens webbgränssnitt erbjuds möjligheten att integrera externa system via ett webbservice-gränssnitt.

Externa system kan integreras både som ledningsägare för att hämta organisationens ärenden och som frågare för att skicka in begäran av till exempel ledningsanvisning.

Ledningskollen erbjuder en testmiljö för de organisationer som vill integrera sina system mot Ledningskollen under deras utveckling. 

Ledningskollens nya API

Implementationsguide och referensimplementation

Referensdokumentation

För mer information vänligen kontakta

Relaterad information

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor